خازن|فروشگاه اینترنتی مگنت الکترونیک

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  خازن پلی استر 680N 630V POLYESTER CAPACITOR
  POLYESTER CAPACITOR
  ۳۶۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  خازن پلی استر 680N 100V POLYESTER CAPACITOR
  POLYESTER CAPACITOR
  ۳۶۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  خازن پلی استر 560N 100V POLYESTER CAPACITOR
  POLYESTER CAPACITOR
  ۳۶۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  خازن پلی استر 47N 100V POLYESTER CAPACITOR
  POLYESTER CAPACITOR
  ۳۶۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  خازن پلی استر 100N 100V POLYESTER CAPACITOR
  POLYESTER CAPACITOR
  ۳۶۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  خازن پلی استر 10N 100V POLYESTER CAPACITOR
  POLYESTER CAPACITOR
  ۳۶۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  خازن پلی استر 150N 100V POLYESTER CAPACITOR
  POLYESTER CAPACITOR
  ۴۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  خازن پلی استر 15N 100V POLYESTER CAPACITOR
  POLYESTER CAPACITOR
  ۳۶۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  خازن پلی استر 1N 100V POLYESTER CAPACITOR
  POLYESTER CAPACITOR
  ۳۶۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  خازن پلی استر 1UF 630V POLYESTER CAPACITOR
  POLYESTER CAPACITOR
  ۳۶۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  خازن پلی استر 2.2N 100V POLYESTER CAPACITOR
  POLYESTER CAPACITOR
  ۳۶۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  خازن پلی استر 202F 100V POLYESTER CAPACITOR
  POLYESTER CAPACITOR
  ۳۶۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  خازن پلی استر 220N 100V POLYESTER CAPACITOR
  POLYESTER CAPACITOR
  ۳۶۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  خازن پلی استر 22N 100V POLYESTER CAPACITOR
  POLYESTER CAPACITOR
  ۳۶۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  خازن پلی استر 330N 100V POLYESTER CAPACITOR
  POLYESTER CAPACITOR
  ۳۶۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  خازن پلی استر 470N 100V POLYESTER CAPACITOR
  POLYESTER CAPACITOR
  ۳۶۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  خازن پلی استر 1UF 400V POLYESTER CAPACITOR
  POLYESTER CAPACITOR
  ۳۶۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر