خازن الکترولیت AXBOOM|مگنت الکترونیک

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  470UF 25V AXBOOM خازن الکترولیت 108007100
  ۱۰۸۰۰۷۱۰۰
  ۳۰۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  470UF 16V AXBOOM خازن الکترولیت 108007099
  ۱۰۸۰۰۷۰۹۹
  ۲۵۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  4/7UF 50V AXBOOM خازن الکترولیت 108007091
  ۱۰۸۰۰۷۰۹۱
  ۱۱۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  220UF 25V AXBOOM خازن الکترولیت 108007098
  ۱۰۸۰۰۷۰۹۸
  ۱۹۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  220UF 16V AXBOOM خازن الکترولیت 108007097
  ۱۰۸۰۰۷۰۹۷
  ۱۴۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  10UF 50V AXBOOM خازن الکترولیت 108007093
  ۱۰۸۰۰۷۰۹۳
  ۱۲۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  100UF 25V AXBOOM خازن الکترولیت 108007096
  ۱۰۸۰۰۷۰۹۶
  ۱۳۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  1000UF 25V AXBOOM خازن الکترولیت 108007102
  ۱۰۸۰۰۷۱۰۲
  ۶۱۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  1000UF 16V AXBOOM خازن الکترولیت 108007101
  ۱۰۸۰۰۷۱۰۱
  ۴۲۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  10UF 25V AXBOOM خازن الکترونیک 108007092
  ۱۰۸۰۰۷۰۹۲
  ۱۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  47UF 25V AXBOOM خازن الکترولیت 108007095
  ۱۰۸۰۰۷۰۹۵
  ۱۱۵ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  47UF 16V AXBOOM خازن الکترولیت 108007094
  ۱۰۸۰۰۷۰۹۴
  ۱۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر