ترانزیستور|مگنت الکترونیک

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  ماسفت IRFP260 T0247 MOSFET
  MOSFET
  ۱۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  ماسفت IRFP4668 T0247 MOSFET
  MOSFET
  ۳۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  ترانزیستور K4108 T0247 TRANSISTOR
  TRANSISTOR
  ۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  ماسفت 32N50 T0247 MOSFET
  MOSFET
  ۲۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  ماسفت 10N60 T0220 MOSFET
  MOSFET
  ۹,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  ماسفت 20N50 T0247 MOSFET
  MOSFET
  ۱۶,۵۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  ترانزیستور 13009 T0220 TRANSISTOR
  TRANSISTOR
  ۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  ترانزیستور 13009 T0247 TRANSISTOR
  TRANSISTOR
  ۱۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  ترانزیستورA733 109020017
  ۱۰۹۰۲۰۰۱۷
  ۱۲۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  ترانزیستور2N5401 109020016
  ۱۰۹۰۲۰۰۱۶
  ۲۰۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  ترانزیستورC945 109020015
  ۱۰۹۰۲۰۰۱۵
  ۱۲۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  ترانزیستورMPSA92 109020014
  ۱۰۹۰۲۰۰۱۴
  ۱۹۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  ترانزیستورBC327 109020013
  ۱۰۹۰۲۰۰۱۳
  ۱۳۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  ترانزیستورBC337 109020012
  ۱۰۹۰۲۰۰۱۲
  ۱۳۰ تومان مشاهده جزئیات بیشتر
  product
  ماسفت 7N70 T0220 MOSFET
  MOSFET
  product
  ماسفت 20N60 TO220 MOSFET
  MOSFET